: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:44 17/09/2019

Phối hợp đồng bộ triển khai bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Tài chính vừa có Công văn gửi 19 UBND tỉnh, thành phố về việc phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg.

Tổ chức lựa chọn, công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 58/2018/NĐ-CP. Cùng với đó, tổ chức thực hiện phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Điều 24 Nghị định 58/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn phối hợp để thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp và thực hiện công tác kiểm soát rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất và phòng, chống gian lận bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.

H.H.