: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:05:00 23/11/2017

Triển khai Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020

Ngày 22/11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị Triển khai Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020.

Theo Vụ Kế hoạch, ngoài giám sát đánh giá thì đây còn là kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời hướng dẫn chi tiết các tiêu chí của Bộ tiêu chí (từ cách hiểu, cách tính, đơn vị đầu mối tổng hợp, tính toán…). 

Các tiêu chí này tập trung phản ánh kết quả của mục tiêu cơ cấu lại theo 3 trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho dân cư nông thôn; Khắc phục những bất lợi của điều kiện tự nhiên, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. 

Các tiêu chí cũng đánh giá quá trình: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi: tiêu chí tốc độ tăng thu nhập của từng lĩnh vực; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm thông qua áp dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng…

Ngọc An