Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam thị trấn Plei Kần

Hà Lê

Ngày 25/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam thị trấn Plei Kần

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Plei Kần đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Các cuộc vận động đã quyên góp, vận động xây dựng được 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng cho các hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra 8 chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Plei Kần (nhiệm kỳ 2019-2024), trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Đại hội đã hiệp thương bầu 37 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Plei Kần khóa VI (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Bà Nguyễn Thị Thanh Tý tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Plei Kần, khóa VI.        

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Kể từ khi được bàn giao cây cầu phao về xã Gia Thịnh, chính quyền xã này lại giao cho một cá nhân quản lý, thu phí, khiến người dân bức xúc.

Xem nhiều nhất