Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Sa Nhơn

Hà Lê

Ủy ban MTTQ xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy) vừa tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sa Thầy chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã, thị trấn.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Sa Nhơn 

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ Việt Nam xã Sa Nhơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động Mặt trận Trung ương và địa phương phát động, do đó công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Sa Nhơn và các đoàn thể đã vận động nhân dân phát huy nội lực đóng góp gần 2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, khu dân cư an toàn. 

Hàng năm có trên 70% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2018 đạt gần 35 triệu đồng/ người. Năm 2017, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Sa Nhơn nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 vị tham gia MTTQ xã. Ông Phạm Hồng Hiển tái cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sa Nhơn lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa sơ kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa sơ kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 30/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 – ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất