Kon Tum: Nhiều mô hình Dân vận khéo

 R.C.Kim

Hiện trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được trên 1.000 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực. Trong đó, có 630 mô hình về phát triển kinh tế – văn hóa xã hội; 170 mô hình về giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; 214 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị. 

Các mô hình “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân ở Kon Tum đã góp phần quan trọng mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất