Kon Tum: Phê duyệt Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

R.C.Kim

Ngày 26/9, UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa ban hành Quyết định 1017/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đề án đề ra 5 nhóm giải pháp: Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về tăng cường tiềm lực phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sinh học; Giải pháp Hợp tác quốc tế để phát triển công nghệ sinh học; Giải pháp tăng cường và đa dạng các nguồn vốn đầu tư để phát triển công nghệ sinh học… nhằm đạt mục tiêu giai đoạn đến năm 2020, tiếp nhận, làm chủ trên 05 quy trình sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học, như: quy trình nhân giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, chế phẩm sinh học, nấm ăn và nấm dược liệu...  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất