Kon Tum: Triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội năm 2020

Minh Khang

Cuối tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội năm 2020. Ông Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum chủ trì cuộc họp.

Kon Tum: Triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội năm 2020

Quang cảnh hội nghị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Hải đã quán triệt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đây là hoạt động quan trọng nhằm phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội.

Các đại biểu củng đã tập trung thảo luận, đánh giá nhiệm vụ giám sát và phản biện của Mặt trận tỉnh Kon Tum trong những năm qua, làm cơ sở để xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn, xây dựng cơ chế, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác tham gia xây dựng pháp luật của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Hải nhấn mạnh: Để công tác giám sát và phản biện xã hội thật sự phát huy có hiệu quả trong cuộc sống, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định về tiếp thu ý kiến, kiến nghị từ hoạt động giám sát và phản biện xã hội; cụ thể về trách nhiệm trả lời, trách nhiệm giải quyết với thời gian rõ ràng của từng cơ quan liên quan.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đồng tư vấn của Mặt trận cần chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc xã hội đang quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch và phương pháp giám sát, phản biện phù hợp thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ triển khai.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất