Ký kết quy chế phối hợp quản lý dược, mỹ phẩm và thực phẩm

Ngọc Kha

Ngày 14/10, Cục Cảnh sát môi trường (Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và Cục Quản lý Dược, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ký kết Quy chế Phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và an toàn thực phẩm.

Chứng kiến lễ ký có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Quy chế này hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các bên, các đơn vị theo hệ lực lượng ở địa phương thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong lĩnh các lĩnh vực nói trên.

Trong trách nhiệm phối hợp này, ngoài vấn đề xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, trao đổi thông tin phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, hai bên tích cực phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu và bảo quản thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Quy chế cũng quy định khi cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan báo chí, truyền thông cần có sự trao đổi, thống nhất nội dung giữa các bên và phát ngôn đúng quy định của ngành. Định kỳ 6 tháng/lần hoặc đột xuất tổ chức giao ban định kỳ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất