Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017): Học tập và làm theo lời Bác

Nguyên Khánh

Sáng 18/5 Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05-CTTW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rất nhiều cách làm hay, hiệu quả đã xuất hiện. Đặc biệt, việc học tập và làm theo gương Bác đã thổi một luồng gió mới thúc đẩy nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng: Học tập và làm

Lấy kết quả học tập làm theo Bác là tiêu chí bổ nhiệm cán bộ

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong gần dân, sát dân, vì dân được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai Chỉ thị đánh giá tác động của việc học tập và làm theo gương Bác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

Cụ thể, Tỉnh ủy Lào Cai trong năm 2016 đã kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức với 3 đồng chí là Tổng Biên tập Báo Lào Cai, Giám đốc Sở Công thương và Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, lấy kết quả học tập làm theo gương Bác là một trong những tiêu chí xem xét, bổ nhiệm cán bộ.

Nhiều tỉnh, thành thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Ban Thường vụ tỉnh Quảng Nam chọn nội dung đề cao vai trò của cấp ủy, thường vụ cấp ủy  trong việc giảm nghèo bền vững.

Gia Lai chọn nội dung đột phá đó là đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để xây dựng chính quyền theo tiêu chí “liêm chính, minh bạch, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”; quyết liệt đổi mới, vì nhân dân hành động “nói đi đôi với làm”, “làm tốt nhiều hơn nói”.

Dù đạt được những kết quả bước đầu như vậy nhưng vẫn còn không ít hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị- Phó  Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nói.

Theo ông Ninh, vẫn còn nhiều đơn vị, địa phương còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch làm theo Bác. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo chưa sát yêu cầu thực tế. Tính tự giác, tinh thần quyết tâm trong thực hiện học tập và làm theo Bác ở nhiều cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Kế hoạch rèn luyện còn chung chung, quá nhiều nội dung khó kiểm tra, khó đánh giá kết quả thực hiện. Vấn đề gương mẫu, nhất là nêu gương của cán bộ chủ chốt chưa rõ. Trong khi đó vẫn còn biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, dân chủ hình thức, đoàn kết xuôi chiều, còn nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư tài chính, trong công tác cán bộ, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Về vấn đề này Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an nhận xét, sự cam kết thực hiện vẫn còn biểu hiện sao chép, tính sáng tạo còn na ná nhau, chưa thấy cụ thể trách nhiệm. Trong khi đó, kế hoạch thực hiện còn chung chung, nội dung chưa phù hợp, khó đem lại hiệu quả tốt.

Học Bác phải gắn với việc làm cụ thể

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới sẽ đẩy mạnh Chỉ thị 05.Theo đó, các cấp ủy đảng, đảng viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng đâọ đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải sát với thực tiễn, phải tự giác thực hiện kế hoạch đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội công khai kế hoạch của mình trước tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, HĐND các cấp cần công khai nội dung kế hoạch của mình trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân biết, theo dõi, giám sát và noi theo. 

Trên cơ sở đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị phải xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện đảm bảo, phân công tổ chức thực hiện, đồng thời phải có quyết tâm chính trị, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác.

Để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, có tính lan tỏa, ông Trần Văn Chung Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Theo đó các đơn vị phải xây dựng chương trình hành động, có cam kết cụ thể để cán bộ, đảng viên thực hiện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 bằng những chương trình hành động cụ thể. Chẳng hạn, đối với từng địa phương, đơn vị nếu để tội phạm lộng hành sẽ bị cắt thi đua, để đối tượng khai thác trái phép tài nguyên cũng cắt thi đua hoặc chịu hình thức kỉ luật, cảnh cáo. Phải nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và gắn với việc thực hiện NQTƯ 4. Tiếp tục chuẩn hóa xây dựng đăng ký với các lực lượng phù hợp yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng: Học tập và làm theo gương Bác đã đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể.

Về nhiệm vụ thời gian tới ông Võ Văn Thưởng cho rằng, việc học tập và làm theo gương Bác phải gắn với thực hiện NQTƯ 4, các nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị, ở việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp các ngành lấy tư tưởng của Bác để soi rọi, suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thực sự dân chủ, khoa học, sát dân, tạo động lực mới và sự chuyển biến rõ nét trong tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phải hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất là người đứng đầu. Đặc biệt, các cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh, kiểm tra, giám sát để kịp thời nhân rộng điển hình tốt, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện sai lệch.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất