Ký quy chế phối hợp giữa HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại

Chiều 8/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp công tác giữa HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ trì hội nghị có ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Namtỉnh.

Trong thời gian qua, hoạt động phối hợp công tác theo quy chế đạt nhiều kết quả, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định pháp luật và quy chế phối hợp đã đề ra, phân công lãnh đạo giữ các môi quan hệ thường xuyên với cơ quan, tổ chức có liên quan; luôn chủ động, tạo điệu kiện thuận lợi cho các bên liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Trên cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cương đoàn kết nhân dân ở khu dân cư thông qua các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam” đã thiết chặt môi quan hệ giữa nhân dân với chính quyền, tạo sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm các phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân đạo tự thiện, đền ơn đáp nghĩa…

Bên cạnh đó, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; phối hợp thực hiện công tác bầu cử; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và xây dựng văn bản vi phạm pháp luật…

Tại hội nghị, HĐND tỉnh Quảng Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021 với các nội dung như: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Phối hợp thực hiện công tác bầu cử, đại biểu HĐND tỉnh; phối hợp thực hiện công tác cử tri và xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Làng nghề hấp cá vào mùa

Làng nghề hấp cá vào mùa

Thời điểm này, nghề hấp cá cơm ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang tất bật vào vụ. Không khí nơi đây thật rộn ràng.
 Chỗ dựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Chỗ dựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn coi trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào ...

Xem nhiều nhất