Lai Châu: Tỉnh có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất giai đoạn 2006 – 2021

Minh Hoàng

Theo báo cáo khảo sát mức sống dân cư các năm của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2006 - 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lai Châu đã giảm 30,3%, từ mức 58,2% năm 2006 xuống 27,9% của năm 2021.

Đời sống người dân vùng DTTS và miền núi ngày càng được nâng cao.
Đời sống người dân vùng DTTS và miền núi ngày càng được nâng cao.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2006 tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 15,5%; đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,4%. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2006 tính theo chuẩn nghèo là 15,5%. Tỷ lệ hộ nghèo của thành thị, nông thôn và các vùng năm 2006 đều giảm so với các năm trước đó. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước (4,6%), vùng Tây Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (39,4%).

Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều là 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước (0,2%), vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (13,4%). Trong 63 địa phương, 10 tỉnh, thành có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006 - 2021, gồm: Lai Châu, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Bình, Bắc Kạn, Đắk Nông và Đắk Lắk.

Trong đó, Lai Châu là tỉnh có có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006 - 2021. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58,2% năm 2006 xuống 27,9% năm 2021. Như vậy, sau 16 năm, tỷ lệ hộ nghèo của Lai châu đã giảm tới 30,3%.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phát triển du lịch cộng đồng

Phát triển du lịch cộng đồng

Hiện nay, tỉnh Lào Cai chú trọng phát triển xây dựng các mô hình, các sản phẩm du lịch đặc sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với việc giữ gìn, bảo tồn ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất