'Làm cho Mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn'

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Mặt trận cần thực sự tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chứ không chỉ làm nhiệm vụ động viên, kêu gọi, tổ chức các phong trào. Đó chính là cách làm cho Mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm.

Sáng 18/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự có bài diễn văn quan trọng tại Lễ kỷ niệm.

Dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

'Làm cho Mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn' - Ảnh 1
 Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.
 Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.

Cùng tham dự có các đại biểu là Thường trực Ban Bí thư và nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch nước và nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; Bí thư các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An; Trưởng các Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; Trưởng các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại thành phố Hà Nội; đại biểu là lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội…

Trong bài diễn văn tại buổi Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định lịch sử ra đời, hoạt động, phát triển và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua là lịch sử vẻ vang, gắn liền với lịch sử oai hùng của dân tộc và của Đảng ta, đã góp phần làm nên biết bao kỳ tích rất vinh quang trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI.

Nhìn lại chặng đường đã qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, có thể khẳng định rằng: Chủ trương của Đảng thành lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất là hoàn toàn đúng đắn, là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta.

Bằng sự sáng tạo độc đáo mang tính lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo xã hội và đất nước, gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với dân tộc, được nhân dân tin yêu và coi Đảng ta là Đảng của chính mình.

Cũng từ đó, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể chia cắt được.

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và là biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết dân tộc. Chính Người là ngọn cờ quy tụ, tập hợp, thu hút mọi người dân Việt Nam yêu nước đứng chung hàng ngũ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và chiến thắng đói nghèo, lạc hậu.

Chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết về đại đoàn kết dân tộc mãi mãi soi đường và toả sáng trên các chặng đường phát triển của đất nước ta.

Chúng ta cũng tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu sắc các vị Chủ tịch Mặt trận, các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Lê Quang Đạo và các vị, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận qua các thời kỳ đã nhận thức sâu sắc, nêu cao tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất và để lại những kinh nghiệm quý báu về tổ chức và hoạt động của Mặt trận.

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình, người có công với nước, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, những người tiêu biểu trong các dân tộc và đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng và cả máu xương cho đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ .
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu, bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực của mình, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực vẫn đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, trong đó có cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh kinh tế diễn ra ngày càng gay gắt; các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống tiếp tục tác động đến môi trường hoà bình, ổn định và phát triển của các nước, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là những nguy cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, tác động đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta; đó là những thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới.

Trước tình hình đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc". Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta.

“Là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết thống nhất toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung. Mặt trận các cấp cần phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Bộ Chính trị. Tăng cường giám sát để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, ổn định xã hội, phát triển toàn diện và bền vững đất nước. Mặt trận Tổ quốc phải tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách của Đảng và của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, nhất là những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân.

“Phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân; đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò của mình, Nhà nước cần tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Mặt trận; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với Mặt trận. Làm được như vậy sẽ có lợi cho cả Nhà nước và Mặt trận trong việc phục vụ lợi ích của toàn dân. Mặt trận cần thực sự tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chứ không chỉ làm nhiệm vụ động viên, kêu gọi, tổ chức các phong trào. Đó chính là cách làm cho Mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh tới việc Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả như chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt (năm 1951): "Hoạt động của Mặt trận nên nhắm vào điểm chính để tránh khỏi việc gì cũng làm, nhưng ít việc làm chu đáo".

Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt, phê phán những việc làm chưa tốt, khắc phục bệnh hình thức. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; tổng kết và hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về phong cách dân vận: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân; đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không mị dân.

Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: "Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, và phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo". Đảng ta đã xác định vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo Mặt trận, Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua phát huy vai trò thành viên của Mặt trận chứ không đứng ngoài, đứng trên để lãnh đạo Mặt trận. Phải phát huy thật tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện hơn, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiêu cực. Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Mỗi người con đất Việt hôm nay phải có trách nhiệm đoàn kết xây dựng đất nước

Tại Lễ kỷ niệm, nhiều ý kiến bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và khẳng định niềm tin của đội ngũ cán bộ Mặt trận khi khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Với PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam từng tham gia 7 khóa Mặt trận, từ Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nay, dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn đang tiếp tục hết mình cống hiến cho ngành giáo dục đào tạo, ngành y tế, khoa học công nghệ. Đặc biệt ông vẫn tiếp tục tham gia công tác Mặt trận, góp sức nhỏ bé của mình trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ, trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hân hoan hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gửi gắm vào đó niềm tin và kỳ vọng về sự phát triển vượt bậc của đất nước. Cũng trong những ngày này, muôn triệu trái tim đều hướng về miền Trung thân yêu với tinh thần tương thân tương ái và tình nghĩa đồng bào sâu nặng. Đây cũng là thời gian mà cả thế giới, trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã chống dịch thành công, trở thành một điểm sáng của cả thế giới không chỉ vì ý chí quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, mà còn vì lòng nhân ái “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Nguyễn Ngọc Minh cho rằng, một bài học mà không một người dân Việt Nam nào không biết là bài học đoàn kết mà Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chính bởi vậy, để củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải tạo sự đồng thuận xã hội, ai cũng thấy mình là một tế bào, một phần hữu cơ trong cơ thể sống Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ, từ thân phận nô lệ, Việt Nam ngày nay đã trở thành quốc gia độc lập, chủ quyền, có vị thế và uy tín ngày càng lớn trên trường quốc tế, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Để thay đổi từ một “Việt Nam chiến tranh”, thành một “Việt Nam hòa bình”, rồi một “Việt Nam thịnh vượng” là một con đường vô cùng gian nan, đầy chông gai thử thách. Một dân tộc mà nghìn năm bị đô hộ không đánh mất bản sắc, một dân tộc dám đứng lên chống lại áp bức, cường quyền, một dân tộc dám “nếm mật nằm gai”, “khoét núi ngủ hầm”, “một tấc không đi, một ly không rời”, chắc chắn là một dân tộc dám đương đầu và sẽ vượt qua mọi thử thách, chông gai.

Để làm được điều vĩ đại đó, phải chăng vì dân tộc Việt Nam triệu người như một, sẵn sàng hy sinh cho sự trường tồn của dân tộc, vì dân tộc đó biết “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, “nhường cơm sẻ áo”, không chỉ có ý chí sắt đá mà còn có lòng nhân ái sâu sắc; một dân tộc biết bỏ qua những thù hận, mặc cảm, định kiến và khác biệt, nhân lên lòng nhân ái: “Từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người”.

“Được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay, lòng chúng ta ai cũng cảm thấy niềm tự hào xen lẫn canh cánh khôn nguôi trước sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh”, ông Nguyễn Ngọc Minh cho rằng, mỗi người con đất Việt hôm nay phải có trách nhiệm đoàn kết xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền bối, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ làm tốt nhiệm vụ đoàn kết dân tộc mà cần làm tốt cả nhiệm vụ đoàn kết quốc tế, là cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Xây dựng được sự cảm thông, chia sẻ và đồng thuận quốc tế sẽ giúp cho uy tín và vị thế của Việt Nam được nâng cao, công cuộc đổi mới có sự phát triển thuận lợi. Có được sự ủng hộ rộng rãi khắp năm châu, thì chắc chắn không có trở ngại nào ngăn cản được sự phát triển của dân tộc.

Muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông

Từ quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ vinh dự, tự hào được về Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

“Là người con của dân tộc Thổ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền núi tây Nghệ An, cùng với 54 dân tộc anh em, luôn được Đảng, Nhà nước chăm lo, bồi dưỡng từ những bước đi đầu tiên cho đến hôm nay, trưởng thành và được giữ cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được rất rõ và rất biết ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đối với cán bộ nữ nói riêng và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nói chung” - Bà Sinh mở đầu những lời phát biểu đầy xúc động tại Lễ kỷ niệm.

Bà Sinh cho biết, bản thân cũng như nhiều cán bộ Mặt trận của cả nước cùng chung chí hướng, cùng chung tâm trạng vui mừng khi quê hương, đất nước từng ngày đổi mới, phát triển và thật hạnh phúc khi được dân mến, dân tin và gửi gắm niềm tin vào mình, vào tổ chức.

“Chúng tôi được lớn lên, trưởng thành hơn mỗi ngày khi gắn bó với nhân dân và được chứng kiến sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi cộng đồng dân cư ngày được củng cố, phát huy”, nữ Chủ tịch Mặt trận chia sẻ những cảm xúc khi cảm nhận rõ vai trò, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở, ở khối, xóm, thôn bản, khu dân cư trên mọi miền đất nước, họ đã và đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gắn bó chia sẻ với nhân dân, tạo thành trì vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

'Làm cho Mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn' - Ảnh 2
Các đại biểu dự buổi Lễ.
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho những người cán bộ Mặt trận, bà Sinh khẳng định, chúng tôi nhận thức sâu sắc thêm về yêu cầu, trách nhiệm của Mặt trận trong giai đoạn mới.

"Muốn khẳng định vai trò, vị thế, muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông, mà phải xắn tay vào công việc, phải “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”; phải tăng cường đối thoại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở”, bà Sinh bày tỏ và cho rằng, đội ngũ làm công tác Mặt trận phải tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân.

Đặc biệt, phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát hơn cùng nhân dân, thực hiện phương châm “mỗi tổ dân cư, khối phố là địa bàn, là nơi gắn bó mật thiết xây dựng hình ảnh Người cán bộ Mặt trận trong lòng dân", chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị, xứng đáng là “cầu nối” của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

'Làm cho Mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn' - Ảnh 3
'Làm cho Mặt trận mới hơn, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn' - Ảnh 4
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam.

* Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất