Lan toả mô hình Tổ tự quản trong nhân dân

Những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là nền tảng quan trọng để Mặt trận các cấp tỉnh An Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục ra sức thi đua hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vì sự phát triển bền vững trên quê hương Bác Tôn…

Lan toả mô hình Tổ tự quản trong nhân dân

Ông Nguyễn Tiếc Hùng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao quà cho người nghèo.

Toàn tỉnh An Giang có 888 Ban Công tác Mặt trận các khóm, ấp, trong đó có tới 1.982 Tổ tự quản. Thời gian qua, các Tổ tự quản đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các hoạt động nổi bật mà Tổ tự quản luôn hướng tới đó là tích cực vận động nhân dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Trong số 1.982 Tổ tự quản trên địa bàn tỉnh An Giang, có 833 Tổ tự quản về an ninh trật tự, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền cùng phối hợp với các ngành, đoàn thể chủ động giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng…

Ngoài các hoạt động phong trào, an ninh trật tự, Tổ tự quản còn thành lập nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, nhân rộng các mô hình đến người dân. Qua đó, các mô hình đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống của người dân và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Trong hoạt động của các Tổ tự quản còn nổi lên các mô hình thiện nguyện như: “Tổ cất nhà từ thiện”, “Tổ đổ cột bê-tông, cất nhà Đại đoàn kết” hoạt động tích cực và phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở mà điều kiện kinh tế gặp khó khăn.

Chia sẻ về những hoạt động nổi bật của Tổ tự quản trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua, bà Võ Thị Ánh Xuân- Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cho biết: Việc xây dựng, thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư đều do người dân tự nguyện, tự giác tham gia, qua đó đã thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, huy động sự vào cuộc đầy đủ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân, nhất là tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vai trò, vị trí của Mặt trận ngày càng nâng cao. Hoạt động của hệ thống Mặt trận đã góp phần to lớn vào kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, tính đến tháng 5/2019 có 50/119 xã được công nhận xã nông thôn mới; có 507.405 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động, quản lý và sử dụng phát huy tốt nguồn Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội... Việc phát huy dân chủ của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng được phát huy; Công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

Chia sẻ với Đại đoàn kết về mục tiêu nhiệm kỳ mới 2019-2024, ông Nguyễn Tiếc Hùng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư; vận động tập hợp, phát huy năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Một số chỉ tiêu quan trọng mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024: Vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt ít nhất 500 tỷ đồng; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở 100%  xã nông thôn mới và ít nhất 3-5 huyện, thị, thành trong tỉnh; Phối hợp tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với người dân: cấp tỉnh ít nhất 10 cuộc; Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội: về giám sát cấp tỉnh ít nhất 20 cuộc ; phản biện xã hội theo thực tế ở cấp tỉnh ít nhất 5 nội dung…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Từ đầu năm 2020 đến nay, Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hoá đã tập trung bám sát cơ sở, hướng về khu dân cư, tổ chức triển khai các phong trào, các cuộc vận động đạt ...
Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Xem nhiều nhất