Lạng Sơn: 69,8% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

 Lê Lâm

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào (2000-2015).

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh nhấn mạnh những kết quả tích cực của phong trào đã trở thành nguồn lực quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh thời gian qua.

Sau 15 năm triển dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào cuộc sống, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay toàn tỉnh có 69,8% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 45,2% số thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa; 88,4% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; 88,9% thôn, khối phố có nhà văn hóa.       

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tết của yêu thương

Tết của yêu thương

MTTQ tỉnh Bắc Giang chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực nhất; để Tết mang đúng ý nghĩa đó là tết của sự yêu thương.

Xem nhiều nhất