Lạng Sơn: Chú trọng nâng cao chất lượng hàng Việt

Quỳnh Anh

Theo ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, năm 2020, BCĐ đã phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong hệ thống đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa các nội dung CVĐ gắn với những giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức người dân, trong năm 2021, các thành viên BCĐ cần phát huy vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt hơn nữa trong thực hiện các nội dung của CVĐ, phục vụ mục tiêu kép của tỉnh “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội”; tăng cường quảng bá, kích cầu sản phẩm sản xuất trong nước; vận động các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất