Lạng Sơn: Hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập 50% mức lương cơ sở

G.D.

Sở GDĐT, Sở Tài chính Lạng Sơn vừa ban hành hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện chi hỗ trợ xây dựng mới phòng học, hỗ trợ giáo viên mầm non đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập quy định tại Quyết định số 33/2018/QĐ- UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, hỗ trợ 150 triệu đồng/phòng học được xây dựng mới, bảo đảm đạt chuẩn theo quy định; cấp công trình từ cấp III trở lên; diện tích phòng học bảo đảm tiêu chuẩn lớp học có từ 20 trẻ trở lên; Hỗ trợ một khoản thu nhập bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng cho giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng ngắn hạn) đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Điều kiện được hỗ trợ: theo đúng các yêu cầu về điều kiện hỗ trợ tại Khoản 3 Điều 3 và Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất