Lạng Sơn: Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Quang Sơn

Theo Báo cáo số 62/BC-UBBC ngày 26/5/2021 về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, đã có 4.335 đại biểu trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Toàn tỉnh Lạng Sơn có 571.347/571.411 cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, đạt tỷ lệ 99,99%.

Đúng 19h ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh đã có 1.562/1.562 (100%) tổ bầu cử tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử và tiến hành thực hiện ngay việc kiểm phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Kết quả sơ bộ cho thấy, có 571.212 phiếu bầu ĐBQH, trong đó có 567.597 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 99,37%; 571.269 phiếu bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó có 564.400 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 98,8%.

Cử tri trên địa bàn thành phố Lạng Sơn thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Báo Lạng Sơn.
Cử tri trên địa bàn thành phố Lạng Sơn thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đối với bầu đại biểu HĐND cấp huyện, toàn tỉnh có 567.623/567.813 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,97%. Kết quả thu về 567.572 phiếu, trong đó có 561.476 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 98,93%.

Đối với bầu đại biểu HĐND cấp xã, toàn tỉnh có 556.932/557.383 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,92%. Kết quả thu về 555.439 phiếu, trong đó có 547.227 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 98,52%.

Kết quả sơ bộ, Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử ĐBQH và HĐND 3 cấp, trong đó có 1.201 đại biểu nữ. Cụ thể, đối với bầu cử ĐBQH, tổng số ĐBQH trúng cử: 6/6 đại biểu được bầu (trong đó có 1 nữ). Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tổng số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử: 55/55 đại biểu được bầu (trong đó có 17 nữ); tổng số đại biểu HĐND cấp huyện trúng cử: 360/360 đại biểu được bầu (trong đó có 115 nữ); tổng số đại biểu HĐND cấp xã trúng cử: 3.914/3.962 đại biểu được bầu (thiếu 48 đại biểu), trong đó có 1.068 nữ đại biểu trúng cử.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất