Lạng Sơn: Nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai

Đức Sơn

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn một số xã, thị trấn thuộc các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Hữu Lũng… Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Bên cạnh việc kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, Cơ quan thanh tra cũng chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lạng Sơn: Nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai

Một điểm san gạt đất trái phép ở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

Quá nhiều sai phạm

Thanh tra tại huyện Văn Lãng, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện, trên địa bàn Tân Mỹ có 11 trường hợp vi phạm đất đai, chủ yếu là hành vi sử dụng đất sai mục đích, lấn, chiếm đất. Trong đó, còn 8/11 trường hợp vi phạm chưa được Chủ tịch UBND xã chỉ đạo ngăn chặn, xử lý, theo trách nhiệm quy định tại Luật Đất đai. Cơ quan Thanh tra cho rằng, đối với 2 trường hợp xã đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện, nhưng Chủ tịch UBND huyện không thực hiện xử lý theo thẩm quyền, cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, tùy theo tính chất mức độ xử lý theo quy định. Còn tại xã Tân Thanh có 12 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Có 5/12 trường hợp vi phạm chưa được UBND xã xử lý.

Đáng chú ý, đối với 7 trường hợp vi phạm, UBND xã Tân Thanh đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xử lý theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm. Ban hành 1 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hết thời hiệu xử phạt. Còn 2 trường hợp vi phạm chưa được Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng xử lý theo quy định. Mặc dù trong thời gian thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng đã ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp nêu trên, nhưng cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tùy theo tính chất mức độ xử lý theo quy định.

Tại địa bàn huyện Hữu Lũng, trên địa bàn xã Cai Kinh có 4 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai chủ yếu là hành vi sử dụng đất trái mục đích. UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2/4 trường hợp. 2/4 trường hợp được đoàn thanh tra phát hiện yêu cầu UBND xã xử lý.

Cơ quan thanh tra cho rằng, việc UBND xã Cai Kinh không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với 2/4 trường hợp vi phạm là không thực hiện hết trách nhiệm được quy định tại Luật Đất đai, cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Tại xã Minh Sơn có 20 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 20/20 trường hợp. Chủ tịch UBND xã đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến chủ tịch UBND huyện để xử lý theo thẩm quyền 2 trường hợp.

Tại thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện, có 18 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, còn 3 trường hợp vi phạm chưa được Chủ tịch UBND Thị trấn ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Tại xã Yên Trạch có 17 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Cơ quan Thanh tra cho rằng, việc Chủ tịch UBND xã Yên Trạch không kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý đối với 4 trường hợp vi phạm và việc Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chưa xử lý đối với 1 trường hợp vi phạm do UBND xã Yên Trạch chuyển hồ sơ là không thực hiện hết trách nhiệm được quy định tại Luật đất đai.

Đặc biệt, tại xã Hợp Thành có 102 thửa đất vi phạm trong lĩnh vực đất đai. UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 21 trường hợp tại 23 thửa đất. Còn 79 thửa đất bị vi phạm chưa được Chủ tịch UBND xã Hợp Thành chỉ đạo ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền.

Đặc biệt, quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn phát hiện năm 2018, UBND huyện Cao Lộc ban hành 30 quyết định cho phép một số hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm sang đất ở nông thôn với tổng diện tích 28.55,9 m2 thuộc địa bàn thôn Nà Háo, xã Yên Trạch và thôn Phai Luông, thôn Đại Sơn xã Hợp Thành không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Cao Lộc được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại quyết định số 2630/QĐ-UBND, trái với quy định của Luật đất đai. Xét thấy dấu hiệu vi phạm pháp Luật hình sự nên Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Về biện pháp xử lý, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Hữu Lũng… khắc phục các sai phạm về đất đai và thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý theo tính chất mức độ vi phạm đối với Chủ tịch UBND các xã: Tân Mỹ, Tân Thanh (huyện Văn Lãng), xã Hợp Thành, xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc) và các bộ phận, cá nhân có liên quan. Đồng thời, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Hữu Lũng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra những sai phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn kết về kết quả xử lý trách nhiệm các đơn vị nêu trên, đại diện Sở Nội vụ Lạng Sơn cho biết, Sở Nội vụ đã chỉ đạo các huyện kiểm điểm theo thẩm quyền. Còn đối với các đối tượng mà Ban Thường vụ quản lý, Sở Nội vụ đã yêu cầu các Chủ tịch UBND huyện có liên quan đã làm bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm này gửi trước về Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan. Sau khi nghiên cứu bản kiểm điểm và các nội dung đã có trong kết luận thì Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn tổ chức kiểm điểm tại 3 huyện.

Trên cơ sở tổ chức kiểm điểm, thứ nhất đối với huyện Hữu Lũng và huyện Văn Lãng, đã rà soát các mức độ sai phạm và tổng hợp lại kết quả mà huyện đã khắc phục được sau thanh tra trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ và kết quả khắc phục được thì đối với UBND huyện Hữu Lũng là liên quan trực tiếp đến Chủ tịch UBND huyện, còn Huyện Văn Lãng là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng phụ trách lĩnh vực Tài nguyên môi trường. Theo đó, đối với 3 lãnh đạo huyện này thì xem xét mức độ đề xuất với tỉnh là nhất trí tự kiểm điểm theo như đề xuất, nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục khắc phục hậu quả. Ở cấp xã thì có thi hành kỷ luật ở một số xã, huyện Văn Lãng thực hiện kỷ luật 4 cán bộ công chức cấp xã. UBND huyện Cao Lộc thực hiện kỷ luật với 8 cán bộ cấp xã và công chức phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đối với UBND huyện Cao Lộc, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng kỷ luật, nhưng chưa có kết luận của cơ quan điều tra, cũng chưa có kết luận của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, do đó để kết quả được thống nhất thì UBND tỉnh đề xuất tạm thời việc dừng việc thi hành kỷ luật cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nên việc kỷ luật ở huyện Cao Lộc mới dừng ở đó. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thì UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm điểm cán bộ theo thẩm quyền đúng theo mức độ, tính chất vi phạm.             

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xây dựng chuồng trại chăn nuôi để chờ đền bù khi xây cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xem nhiều nhất