Lạng Sơn: Nhiều trạm BTS không có giấy phép xây dựng

Đức Sơn

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn vừa có tờ trình số 431/TTr-STTT gửi UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo về việc chấp thuận sự tồn tại các trạm thu, phát sóng di động (BTS) của doanh nghiệp viễn thông đã được xây dựng trước ngày 31/12/2018 chưa có giấy phép xây dựng.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 293 công trình trạm BTS thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng qua các thời kỳ của các doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng nhưng không có giấy phép. Riêng viễn thông Lạng Sơn có 275 trạm, Mobifone Lạng Sơn có 2 trạm, VietnamMobile 8 trạm…

Trong đó có 280 trạm xây dựng trước thời điểm Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực và 13 trạm xây dựng sau thời điểm Luật Xây dựng có hiệu lực (Từ 01/01/2015 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực). Theo đó tại Điểm i, Khoản 2, Điều 89 quy định công trình được miễn phép xây dựng gồm “công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt”.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, những công trình trạm BTS được xây dựng tại khu vực nông thôn chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt sẽ miễn giấy phép xây dựng. Đối chiếu với quy định trên tại thời điểm hiện tại, trong tổng số 280 trạm xây dựng trước thời điểm Luật Xây dựng 2914 có hiệu lực, còn 51 trạm BTS được xây dựng tại khu vực đô thị của các doanh nghiệp viễn thông vẫn thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng.

Như vậy, áp dụng Luật Xây dựng tại thời điểm hiện tại, có tổng số 64/290 trạm được xây dựng trước thời điểm trước và sau thời điểm Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực, công trình BTS vẫn nằm trong quy định phải xin cấp phép xây dựng, trong đó viễn thông Lạng Sơn đã có tới 58 trạm.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân để xảy ra tình trạng các trạm BTS đã xây dựng và đưa vào phát sóng nhưng không có giấy phép là do các doanh nghiệp viễn thông không nắm được đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng, không nghiêm túc chấp hành các quy định về cấp phép xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng công trình BTS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chủ quan, nhầm lẫn khi cho rằng không cần xin cấp phép xây dựng sau khi có văn bản phê duyệt với phù hợp quy hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân do các cơ quan chuyên môn chưa kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, UBND các huyện, thành phố trong việc thực thi các quy định về quy hoạch phát triển viễn thông và cấp phép xây dựng, quản lý đất đai… dẫn đến các doanh nghiệp khó khăn trong khi xin phép làm thủ tục chấp thuận địa điểm, xin giấy phép xây dựng.

Sự phối hợp giữa công tác thanh tra, kiểm tra giữa các ngành liên quan (Thông tin truyền thông, xây dựng và UBND các huyện, thành phố) chưa được chặt chẽ, dẫn đến việc xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của pháp luật mà không kịp thời chấn chỉnh để tình trạng vi phạm kéo dài…    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xây dựng chuồng trại chăn nuôi để chờ đền bù khi xây cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xem nhiều nhất