Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân

H.Vũ (ghi)

Trong Di chúc của mình trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Thực hiện Di chúc của Người, suốt 50 năm qua, Đảng, Nhà nước, và Mặt trận luôn quan tâm đến việc không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, một tư tưởng vì dân, vì nước, lo cho dân.

Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân

Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), năm 1954. Ảnh tư liệu.

Dồn sức cho cuộc sống ấm no của nhân dân

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, thực hiện lời Bác dặn, sau khi thống nhất đất nước chúng ta đã dồn hết sức để lo cho dân.

Theo ông Túc, trong Di chúc của Bác, tuy Người không nhắc đến chữ CNXH nhưng  theo Bác thì CNXH chính là cơm no, áo ấm, được học hành và sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Và đây cũng là điều được Bác nói đến khi mới giành được chính quyền, thành lập Nước năm 1945. Lúc đó, trong bức thư gửi tỉnh nhà, Bác đã nói: Chúng ta đã giành được độc lập, tự do. Có độc lập, tự do nhưng dân cứ tự do chết đói, chết khát, chết rét thì độc lập đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dân chỉ biết giá trị của độc lập, tự do khi dân có ăn, có mặc, dân được học hành và sống trong hạnh phúc.

“Cho nên khi đất nước thống nhất, đặc biệt là những năm đổi mới chúng ta đã dồn sức vào để lo cho dân nên đến nay người dân mới có cuộc sống như ngày hôm nay”- ông Túc nói và đưa ra những lập luận. Theo đó, lo cho dân đầu tiên là ở dân chủ. Chúng ta phát huy quyền làm chủ của dân bằng những nghị quyết cụ thể là quy chế dân chủ, sau này chuyển thành Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở với yêu cầu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Còn về dân chủ đại diện đối với hệ thống chính trị Nhà nước, đối với Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, dân chủ được thể hiện thông qua bầu cử thiết thực và dân chủ. Ngay bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND có Quy chế hiệp thương thông qua Mặt trận để hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Không ai không qua Mặt trận hiệp thương mà có thể trở thành ĐBQH hay đại biểu HĐND.  Mà Mặt trận chính là người đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân.

Điều thứ hai được ông Túc đề cập đến là đối với Đảng, chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn quy chế bầu cử, ứng cử ở các cấp ủy. Trong dân chủ phải nhớ lời Bác: “Muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự”. Dân chủ lớn nhất với mỗi người là dân chủ về kinh tế, nên ngay từ Đại hội đầu tiên sau thời kỳ đổi mới năm 1986, Đảng đã đặt ra vấn đề phát triển kinh tế nhiều thành phần với nhận thức “dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ”. Chính vì dân được làm chủ trong kinh tế nên đất nước đã huy động được nội lực của mình trong tầng lớp nhân dân để phát triển kinh tế như ngày nay.

Vấn đề thứ ba được ông Túc nhắc đến, đó là song song với phát triển kinh tế nhiều thành phần thì nảy sinh ra vấn đề phân hóa giàu - nghèo, phân tầng xã hội. Cho nên dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận đã phát động Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, sau này đổi thành Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, và gần đây chuyển sang Xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh. Chính những cuộc vận động đó đã tạo điều kiện cho người giàu thành giàu hơn, người khá thành giàu, và người nghèo ngày càng bớt đi.

“Ngoài tháng cao điểm vì người nghèo, cũng đã có những hoạt động nhân đạo từ thiện để giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người yếu thế. Chính quán triệt Di chúc của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam đã làm rất nhiều việc để thực hiện khẩu hiệu Nhà nước của dân, do dân, vì dân thông qua nhân dân tham gia trực tiếp, hoặc qua đại diện của mình để xây dựng Nhà nước. Còn đối với dân, là lo xóa đói giảm nghèo và cuộc xóa đói giảm nghèo được thực hiện liên tục trong những năm qua. Đến nay số hộ nghèo đã ít đi, các tấm gương tham gia vào xóa đói giảm nghèo ngày càng nhiều và trong mọi tầng lớp nhân dân chứ không chỉ ở những nơi giàu thực sự. Do đó Mặt trận mới đưa ra khẩu hiệu “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Tư tưởng bao dung vì dân, lo cho dân đã được thể hiện rất rõ”- ông Túc nói.

Động viên nhân dân sản xuất, làm giàu 

Tuy nhiên để thực hiện Di chúc của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả trong thời gian tới để lo cho dân nhiều hơn, theo ông Túc, điều quan trọng nhất hiện nay là cần quan tâm tới hai khía cạnh. Thứ nhất là vận động nhân dân, người có điều kiện phải phát triển kinh tế mạnh hơn nữa trên cơ cở làm tất cả những việc gì mà pháp luật không cấm, và vận động những người giàu thực hiện tinh thần “tương thân tương ái” để giúp cho người nghèo thoát nghèo. Ở khía cạnh thứ hai song song với vận động mọi người động viên mọi người làm giàu, chúng ta cần dồn sức vào để lo cho người nghèo bằng những chính sách, bằng sự hỗ trợ để người đó có điều kiện thoát nghèo mà không chỉ cấp cho người ta lương thực, thực phẩm mà quan trọng nhất là phải cung cấp cho họ kiến thức, trình độ, điều kiện để họ tự vươn lên thoát nghèo, không chỉ “cho cá” mà “cho cần câu” để dần dần họ tự câu cá mà ăn.

Theo ông Túc, phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa việc Mặt trận tham gia và giám sát phản biện xã hội đối với chủ trương chính sách mà Nhà nước dự kiến sẽ ban hành để những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước khi ban hành đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Giám sát phản biện không chỉ ở Trung ương mà phải lan tỏa xuống cơ sở. “Huy động sức mạnh của người dân thông qua phát huy quyền làm chủ của dân, cũng như việc khuyến khích mọi người xóa đói giảm nghèo thì phải xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là phải đấu tranh làm sao ngăn ngừa tham nhũng. Tình hình vừa qua cho thấy cuộc vận động chống tham nhũng do Trung ương, Bộ Chính trị, và Ban Bí thư phát động đã có hiệu quả, khôi phục củng cố được niềm tin của nhân dân. Vì thế, thời gian tới cần làm mạnh quyết liệt hơn nữa, và quan trọng là người dân phải chủ động tham gia ủng hộ vào công cuộc chống tham nhũng. Nếu chỉ có Đảng, Nhà nước làm thì hiệu quả không cao. Đó là bài học rất quý báu, nếu thời gian tới tiếp tục khơi dậy được sức mạnh của dân, dân chủ động tham gia tố cáo những phần tử thoái hóa biến chất tham nhũng thì chắc cuộc vận động đó còn mang lại kết quả lớn hơn nhiều”- ông Túc nhấn mạnh.          

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất