Đưa ra khỏi quy hoạch những người không xứng đáng

H.Vũ (thực hiện)

Một nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII là Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng: Việc lựa chọn và công khai quy hoạch sẽ giúp chính người nằm trong quy hoạch cũng phải có ý thức phấn đấu, và tạo điều kiện cho người dân, đảng viên, tổ chức Đảng giám sát những người nằm trong quy hoạch.

Đưa ra khỏi quy hoạch những người không xứng đáng

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh.

PV: Thưa ông, tại Hội nghị lần này trên cơ sở danh sách gần 250 đồng chí được các địa phương, cơ quan, đơn vị  giới thiệu, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến đối với hơn 200 đồng chí. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về số dư để lựa chọn?

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh: Về nguyên tắc, số dư càng nhiều người thì càng tốt vì có sự lựa chọn, tỷ lệ trong 250 người lấy hơn 200 người. Sau này trong số hơn 200 người nếu được  giới thiệu sẽ chọn ra 170 người như hiện nay nhưng vấn đề này đại hội XIII sẽ tính và quyết định có lấy 170 người như hiện nay hay không. Theo tôi tỷ lệ càng nhiều để lựa chọn sẽ tốt hơn.

Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII của Đảng. Vậy theo ông, làm sao trong quá trình thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ?

- Chúng ta thận trọng lựa chọn để không đưa những người cơ hội, thiếu trình độ năng lực, đạo đức vào trong quy hoạch. Trước đây chúng ta cũng có đưa vào quy hoạch một số người nhưng qua quá trình rèn luyện phấn đấu thì đã có người “có vấn đề”.

Nhưng có điểm quan trọng trong quy hoạch lần này đó là theo chỉ đạo của Trung ương, quy trình lần này có 5 bước, trước kia chỉ có 3 bước. Bây giờ các bộ, ngành địa phương giới thiệu lên để Trung ương nghiên cứu và rà soát lại theo quy trình, từ 250 người để chọn ra 200 người.

Theo ông làm sao để phát huy đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược?

- Như tôi đã đề cập ở trên, bây giờ quy trình là 5 bước cho nên rất dân chủ, sau đó lại được rà soát lại nữa. Đó mới chỉ là định hướng chứ không “ấn định” cụ thể, mà chỉ định hướng theo số lượng và tiêu chuẩn sau đó mới xem xét, chưa kể còn có hội nghị mở rộng, và cuối cùng là cán bộ chủ chốt quyết định. Theo tôi quy trình 5 bước đã thể hiện được dân chủ và đảm bảo quá trình giới thiệu, đảm bảo chất lượng hơn. Cuối cùng Trung ương có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu và chốt. 

Trách nhiệm đã nằm ngay ở quy trình 5 bước, nghĩa là vừa thể hiện dân chủ nhưng cũng thể hiện được trách nhiệm của người đứng đầu vì trong lãnh đạo, chỉ đạo đã phải làm tốt công tác tư tưởng để cấp ủy viên và các cán bộ chủ chốt tham gia vào giới thiệu, kiểm tra, giám sát và rà soát lại những đối tượng đưa vào quy hoạch đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tránh những đối tượng không mong muốn như: Cơ hội, con ông cháu cha, nể nang. Bảo đảm phát huy trí tuệ của tập thể để phát hiện ra những người xứng đáng vào trong quy hoạch và đưa những người không xứng đáng ra khỏi quy hoạch. Cá nhân tôi nhìn nhận với từng bước làm được hoàn thiện như vậy sẽ đảm bảo được chất lượng, khách quan, tìm được người đảm bảo theo mong muốn và yêu cầu đề ra.

Trung ương cho ý kiến về việc Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026 rất sớm. Vậy theo ông việc này sẽ đem lại ý nghĩa như thế nào trong công tác quy hoạch cán bộ?

- Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào đầu năm 2021, bây giờ là cuối năm 2018, đầu năm 2019, như vậy chỉ còn 2 năm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây mới là quy hoạch còn trong quá trình vận động phát triển còn có thể đưa vào, đưa ra chứ chưa phải “chốt” danh sách cuối cùng. Vì danh sách cuối cùng là đại hội hoặc trước khi đại hội quyết định.

Qua đó xem xét, bố trí để cán bộ phải tự rèn luyện, phấn đấu. Bây giờ quy hoạch đã công khai để anh phấn đấu và mọi người giám sát, dân giám sát, tổ chức cơ sở Đảng giám sát, đảng viên giám sát. Công khai quy hoạch để giám sát, và điều đó giúp chính người nằm trong quy hoạch cũng phải có ý thức phấn đấu.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất