Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị

Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa giáo dục những ngày đầu lập nước

Văn hóa giáo dục những ngày đầu lập nước

Sau ngày 2/9/1945, với bao nhiêu công việc bề bộn để giữ vững chính quyền Nhà nước Dân chủ Cộng hòa non trẻ, nhưng Chính phủ vẫn dành nhiều sự quan tâm đến việc bảo ...

Xem nhiều nhất