: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do ‘có vợ mà vẫn sống chung với người khác’

Hôm nay, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Vi phạm của ông Nguyễn Bá Cảnh là sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp…