: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:48:58 29/07/2019

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh bổ sung nhân sự chủ chốt

Ngày 29/7, Thành ủy TP HCM đã thừa ủy quyền trao hai quyết định của Ban Bí thư chuẩn y các vị trí chủ chốt cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã trao quyết định của Trung ương, chuẩn y vị trí Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020 cho bà Nguyễn Thị Phương Mai (50 tuổi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP). Đồng thời, quyết định của Trung ương cũng chuẩn y bà Bùi Thị Sáu (50 tuổi, Trưởng phòng Nghiệp vụ 6, thuộc Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP) giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc chuẩn y các vị trí và chức vụ trong Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM sẽ nâng cao công tác kiểm tra của Đảng, cũng như năng cao chất lượng phòng, chống tham nhũng của thành phố, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng. Dịp này, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng giao nhiệm vụ cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP tiếp tục đảm bảo hoàn thành tốt khối lượng công việc của ngành kiểm tra, nhất là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải kết hợp với việc thực hiện quy định (số 1374-QĐ/TU) của Ban Thường vụ Thành ủy TP về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM có 5 Phó Chủ nhiệm. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.             

Thành Luân