Lào Cai: 'Gần dân, sát cơ sở' để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

M.Loan

“Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, phù hợp yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.”, đó là chỉ đạo của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trong cuộc làm việc với tỉnh Lào Cai.

Chiều ngày 28/2/2023, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI, nhất là trong bối cảnh  đất nước đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của tỉnh ủy Lào Cai, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Trung ương; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, củng cố các tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Lào Cai đã phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng tình với các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Báo cáo của tỉnh và ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, có trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Để đạt được các mục tiêu đã nêu trong thời gian tới, ông Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương; triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, phù hợp yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nắm vững tình hình địa bàn, “gần dân, sát cơ sở”, nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền. Kết hợp hài hòa giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân... 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khen thưởng cho 17 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng trong chương trình công tác, Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345, Quân khu 2. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 345 đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh dọc tuyến biên giới, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước phát triển kinh tế hàng hóa, cải thiện đời sống nhân dân. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn kinh tế quốc phòng trong tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm Cột cờ Lũng Pô; viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Lào Cai.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất