Lập Ban chỉ đạo quản lý môi trường lưu vực sông ô nhiễm nặng

 PV

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà vừa có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” nhằm cải thiện chất lượng nước sông đang có xu hướng diễn biến phức tạp, nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo dự án có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định tại văn kiện dự án đã được phê duyệt.

Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản với mục tiêu tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường và năng lực thực thi công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông của các Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia dự án qua đó hướng tới từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực sông, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường tại 3 lưu vực sông chính như: Sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất