Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Chưa hiệu quả

Minh Long

Ngày 13/12 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị đánh giá 03 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ( Luật năm 2015). Đánh giá tại hội nghị cho thấy, dù chỉ mới được triển khai 3 năm, song đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đánh giá việc triển khai Luật năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, sau  gần 3 năm thực hiện, Luật đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực vào công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, đã thiết kế được quá trình xây dựng luật dân chủ, có sự đóng góp nhiều hơn của các tầng lớp trong xã hội; thiết lập kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt hơn nguyên tắc pháp chế, đảm bảo quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp…Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật cũng phát sinh một số bất cập. 

Cụ thể, theo Bộ trưởng Lê Thành Long, quy trình đánh giá tác động, lập đề nghị xây dựng chính sách đối với một số văn bản cấp địa phương nếu cứ máy móc áp dụng sẽ không đáp ứng được yêu cầu phải ban hành ngay và mang tính hình thức. Việc cấm tuyệt đối ban hành thủ tục hành chính trong các văn bản dưới luật trong một số trường hợp sẽ không xử lý được những vấn đề đặc thù. 

 “Trước những bất cập trên, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Dự án Luật đã được Chính phủ đồng ý đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019” – Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất