Lịch chốt quyền chia cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp tuần tới

Trong tuần tới từ 9/5-13/5, có 12 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông.

1. CTCP Cổ phần Hóa An (mã chứng khoán DHA) trả cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5. Thời gian thực hiện: 24/5/2022.
2. CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (mã chứng khoán TET) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5. Thời gian thực hiện: 24/5/2022.
3. CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5. Thời gian thực hiện: 26/5/2022.
4. CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (mã chứng khoán VGL) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5. Thời gian thực hiện: 27/5/2022.
5. CTCP Thống Nhất (mã chứng khoán BAX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5. Thời gian thực hiện: 11/8/2022.
6. CTCP Minh Hưng Quảng Trị (mã chứng khoán GMH) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/5. Thời gian thực hiện: 31/5/2022.
7. CTCP Lưới thép Bình Tây (mã chứng khoán VDT) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/5. Thời gian thực hiện: 25/5/2022.
8. CTCP Cấp nước Thủ Đức (mã chứng khoán TDW) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/5. Thời gian thực hiện: 26/5/2022.
9. CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (mã chứng khoán VNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5. Thời gian thực hiện: 25/5/2022.
10. CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (mã chứng khoán INN) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5. Thời gian thực hiện: 31/5/2022. 
11. CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã chứng khoán SED) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5. Thời gian thực hiện: 8/6/2022.
12. CTCP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán DHC) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5. Thời gian thực hiện: 17/6/2022./.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất