Loạt sai phạm của Dự án Bến du thuyền Vũng Tàu Marina

Anh Ka

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án bến thuyền du lịch trong Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu do Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina làm chủ đầu tư.

Loạt sai phạm của Dự án Bến du thuyền Vũng Tàu Marina

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó chánh thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Thông báo về Kết luận thanh tra toàn diện dự án Bến thuyền du lịch của Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina (Công ty Vũng Tàu Marina) tại Khu công nghiệp Đồng Xuyên, TP Vũng Tàu.

Nhiều sai phạm trong việc sử dụng đất đai và mặt nước

Theo kết luận thanh tra, Công ty Vũng Tàu Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449 m2 đất mặt nước và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất đã san lấp mặt nước khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa.

Với hơn 7.093 m2 đất được cấp, Công ty Vũng Tàu Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như đã thỏa thuận địa điểm và được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp này sử dụng khu đất trên cùng gần 29.800 m2 mặt nước và 1.745 m2 đất san lắp mặt nước để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền.

Công ty Vũng Tàu Marina còn sử dụng diện tích trên làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan, vận chuyển hành khách đường thủy chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung GCNĐKĐT, không phù hợp tính chất KCN Đông Xuyên.

Về lĩnh vực đất đai, Công ty Vũng Tàu Marina sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Công ty Vũng Tàu Marina cũng chưa thực hiện đăng ký lại thủ tục về môi trường cho dự án đầu tư kịp thời và đúng theo quy định pháp luật về môi trường.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Công ty Vũng Tàu Marina đã xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78m2 đất thực hiện dự án. Xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước.

Về hoạt động du lịch, Công ty Vũng Tàu Marina đã hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; Kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy nội địa chưa đáp ứng điều kiện. Hoạt động bến thủy nội địa tại dự án khi chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa chính thức.

Chủ đầu tư dự án Vũng Tàu Marina cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu ngưng hoạt động dự án nếu tiếp tục vi phạm

Từ những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công ty Vũng Tàu Marina chấp hành và khắc phục hậu quả đối với những sai phạm tại dự án theo Kết luận thanh tra.

Chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Loạt sai phạm của Dự án Bến du thuyền Vũng Tàu Marina - Ảnh 1

Sở Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm xử lý các vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty Vũng Tàu Marina.

Trường hợp đã bị xử phạt nhưng chủ đầu tư tiếp tục vi phạm thì Ban Qủa lý khu công nghiệp Đông Xuyên ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư theo quy định.

Trường hợp Công ty Vũng Tàu Marina không có khả năng khắc phục theo quyết định ngừng hoạt động thì Ban Quản lý khu công nghiệp chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật.

Ngược lại, nếu chủ đầu tư khắc phục được thì cho phép tiếp tục thực hiện dự án trên diện tích 7.093 m2 đã Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

UBND tỉnh Vũng Tàu cũng giao Ban QLKCN, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Vũng Tàu, UBND phường Rạch Dừa và Công ty IZICO tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân thiếu kiểm tra, giám sát các nội dung công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để sai sót như đã nêu trên tại Dự án Bến thuyền du lịch chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Thanh tra Tỉnh) kết quả thực hiện theo quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất