Long An: Công tác chuyển giao nguồn tin tội phạm tham nhũng có chuyển biến

M.Loan

Trong 10 năm, các cơ quan chức năng của Long An qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, qua hoạt động nghiệp vụ đã phát hiện 552 nguồn tin tội phạm chuyển cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (gọi chung là nguồn tin về tội phạm) tại tỉnh Long An.

Từ báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, qua kết quả kiểm tra của Đoàn, bà Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của tỉnh Long An trong thời gian vừa qua. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công tác phát hiện, chuyển giao các nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nhìn chung đạt kết quả tích cực. Trong 10 năm, các cơ quan chức năng của Long An qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, qua hoạt động nghiệp vụ đã phát hiện 552 nguồn tin tội phạm chuyển cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các nguồn tin, vụ việc do các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý; từ đây, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.

Những kết quả đạt được nêu trên góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa thường xuyên; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong một số vụ việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có mặt còn hạn chế…

Phát biểu kết luận, bà Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tiến hành rà soát toàn bộ công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; qua đó vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, vừa khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác này.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự, nhân phẩm, bởi có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây. Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Bà Trương Thị Mai cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất