Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có 4 nhóm chính sách

H.Vũ

Ngày 30/3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 13, cho ý kiến vào điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tại phiên họp, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2023 đối với các dự án luật. Cụ thể, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 5 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Cho ý kiến đối với 5 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, đây là dự án đã được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Thực hiện ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo rõ hơn về một số nội dung có liên quan và trên cơ sở đó đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) với 4 nhóm chính sách: (1) Quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ Căn cước công dân; thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ Căn cước công dân; (2) Bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; (3) Bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước; (4) Hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tài khoản định danh điện tử (căn cước điện tử) và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử; cấp, hủy/thu hồi số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất