Lùm xùm quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ

Đức Sơn

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa vào cuộc thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường địa phương do Sở GTVT tỉnh Sơn La và UBND các huyện, thành phố được giao quản lý giai đoạn từ năm 2014 -2017.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện, việc phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của HĐQL Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La (Quyết định 18/QĐ-UBND) thiếu nội dung về lập và giao kế hoạch thu phí.

Trong thời kỳ từ năm 2014 đến năm 2017, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La bị phân tán, không tập trung tại một đầu mối, cơ chế quản lý thiếu thống nhất nhưng chưa được khắc phục kịp thời làm cho vai trò quản lý của Quỹ tỉnh đối với việc sử dụng kinh phí duy tu bảo dưỡng của cấp huyện còn hạn chế.

Theo kết luận thanh tra, công tác quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí bảo trì đường bộ do Sở GTVT tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư cũng có sai sót. Theo đó, công tác thẩm định, nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chưa thực hiện được việc kiểm soát triệt để theo khối lượng, giá trị thực tế thi công, đã nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán sai tăng về khối lượng, đơn giá của một số phần việc tại một số công trình. Ngoài ra, thanh toán khối lượng thực hiện khắc phục bão lũ không kịp thời, nợ đọng lớn. 

Tại các huyện, thành phố, kết quả thu phí mô tô xe máy của 12/12 huyện, thành phố không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Mặt khác, UBND các huyện chấp hành không đầy đủ các quy định về việc lập kế hoạch, nhiều huyện không giao nhiệm vụ hướng dẫn quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, xã.

Theo cơ quan thanh tra, việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí được giao, công tác bảo dưỡng thường xuyên của các huyện, thành phố chưa được sự quan tâm đúng mức. Có 6/12 huyện, thành phố không bố trí kinh phí cho việc bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao quản lý. 12/12 huyện, thành phố chưa thực hiện việc bảo dưỡng đối với các công trình cầu treo trên địa bàn, không thực hiện cho công tác chi cho công tác quản lý các tuyến đường.

Về trình tự thủ tục đầu tư, một số huyện không chấp hành nghiêm túc về trình tự thủ tục đầu tư. Trong đó, có 14 công trình mở mới đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mường La, Sốp Cộp không lập hồ sơ hoàn công theo quy định. Ngoài ra, công trình sửa chữa tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Mường La, Quỳnh Nhai (do Phòng Kinh tế hạ tầng làm chủ đầu tư) không lập hồ sơ hoàn công theo quy định.

Đáng chú ý, nhiều huyện, thành phố công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chưa thực hiện được việc quản lý, kiểm soát triệt để theo khối lượng giá trị thực tế thi công, đã nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán sai tăng về khối lượng, đơn giá của một số phần việc tại một số công trình dự án.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước khoản nghiệm thu tăng sai quy định, đã được thanh toán tại 15 công trình, dự án. Đồng thời, giảm trừ thanh toán trong quá trình cấp phát thanh toán và quyết toán công trình đối với khoản sai phạm do nghiệm thu sai tăng của 2 công trình do công trình đã hoàn thành nhưng chưa được chủ đầu tư thanh toán.

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, Sở GTVT tỉnh Sơn La, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các tồn tại, khuyết điểm đã phát hiện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất