Lương Sơn (Ninh Thuận): Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

L.Tuấn

Lương Sơn (huyện Ninh Sơn) là xã thuần nông, gần 96% dân số xã sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, đời sống người dân ở đây còn khó khăn, nhưng từ khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), cuộc sống vật chất và tinh thần của mọi người được nâng cao.

Từ năm 2010 đến nay, xã được đầu tư hơn 72 tỷ đồng cho công cuộc cải tạo và kiến thiết từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước và sự đóng góp cộng đồng. Hệ thống giao thông dần hoàn thiện.

Bên cạnh 1,2 km đường trục xã được bê tông, thì những năm qua xã cũng đã tiến hành cứng hóa được gần 20 km trục đường liên thôn và 22,75 km đường nội đồng. Số hộ nghèo giảm từ 28,51% (năm 2009) xuống còn 6,99% hiện nay.

Kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã tạo điều kiện cho người dân từng bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người từ 19,1 triệu đồng (năm 2015) tới nay đã tăng lên 35,3 triệu đồng. Xã phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để phấn đầu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất