Lương tối thiểu và người lao động yếu thế

Tiền lương vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Ảnh: TL.

Theo báo cáo “Tiền lương và năng suất ở Việt Nam” của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) về việc làm, tác động của tăng lương tối thiểu làm giảm việc làm nhiều hơn trong khu vực nhà nước (lương tối thiểu tăng 1% dẫn đến việc làm giảm 0,25%), nhưng tác động nhẹ và không đáng kể ở khu vực tư nhân và FDI. Đáng chú ý, theo bản báo cáo, lương tối thiểu không có khả năng bảo vệ lao động yếu thế.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Công bố thiếu thông tin, Camimex bị xử phạt

Công bố thiếu thông tin, Camimex bị xử phạt

Camimex bị UBCKNN ra quyết định xử phạt vì công bố thông tin tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không đầy ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất