Mặt trận cần tập trung vào những chương trình hành động tạo bản sắc riêng

Ngày 20/6, tại TP HCM, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì các cuộc làm việc duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mặt trận cần tập trung vào những chương trình hành động tạo bản sắc riêng

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Mặt trận tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay công tác chuẩn bị về nội dung, văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI hoàn thành đảm bảo cơ bản về chất lượng, đạt tiến độ đề ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên trình và được Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 14 thống nhất số lượng, cơ cấu, thành phần, nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI dự kiến hiệp thương cử 86 vị. Trong đó, đại diện lãnh đạo của các tổ chức thành viên 39 vị. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 9 vị. Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 7 vị. Cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, thành phần kinh tế  31 vị.

Nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI là 7 vị, trong đó có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực.

Ngày 6/6, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức buổi làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh để duyệt nội dung, văn kiện, các đề án nhân sự, kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, thống nhất thông qua nội dung, chương trình, các Đề án nhân sự và thời gian Đại hội ngày 17 và sáng ngày 18/7.

Trình bày về công tác chuẩn bị Đại hội, ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho hay, thời gian qua, Mặt trận tỉnh tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội. Theo ông Thanh, dự kiến 19 chủ đề tham luận, gồm phát biểu của UBND tỉnh đánh giá công tác phối hợp của chính quyền với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và 18 tham luận của các tổ chức thành viên và Mặt trận cấp huyện, cấp xã.

Về dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa tới, gồm 87 vị, trong đó cơ quan chuyên trách 11 vị; lãnh đạo tổ chức thành viên 32 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện 9 vị; các cá nhân tiêu biểu, tổ chức kinh tế, chuyên gia các lĩnh vực liên quan đến công tác Mặt trận 35 vị.

Dự kiến Đại hội Mặt trận tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 22 đến 24/7.

Mặt trận cần tập trung vào những chương trình hành động tạo bản sắc riêng - 1

Đại diện Mặt trận tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội.

Cũng tại cuộc làm việc cùng ngày, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo Đề cương hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, Ban Thường trực tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và tổ chức các Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời lấy ý kiến góp ý tại Đại hội cấp huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV dự kiến số lượng hiệp thương cử là 90 vị, danh sách nhân sự dự kiến hiện có là 86 đến 90 vị với cơ cấu, thành phần gồm đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên 3 vị; chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố từ 13 đến 14 vị; các cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 30/30 vị; cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6/9 vị. Thời gian Đại hội diễn ra 2 ngày từ ngày 10 và 11/7/2019.

Mặt trận cần tập trung vào những chương trình hành động tạo bản sắc riêng - 2

Quang cảnh buổi duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Thông tin về công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận tỉnh nhà, theo ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Mặt trận tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội, như thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ và tiến độ triển khai các nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên của từng tiểu ban.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai  xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến gồm 95 vị. Đối với đề án nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai gồm 8 vị, bao gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên Thường trực. Tại Đại hội sẽ hiệp thương cử 7 vị, khuyết 1 vị Ủy viên Thường trực sẽ bổ sung sau Đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 17 đến 19/7.

Mặt trận cần tập trung vào những chương trình hành động tạo bản sắc riêng - 3

Quang cảnh buổi duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Về công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận tỉnh Đắk Lắk, báo cáo với lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Lê Xuân Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, Đại hội Mặt trận các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, hành động cách mạng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường, phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào trung tuần tháng 7/2019.

Đại hội sẽ hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, dự kiến từ 93 đến 95 vị. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến từ 7 đến 9 người, gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 3 đến 5 ủy viên thường trực.

Mặt trận cần tập trung vào những chương trình hành động tạo bản sắc riêng - 4
Đại diện Mặt trận tỉnh Phú Yên báo cáo.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Phó Chủ  tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của các tỉnh trên.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho rằng, ở mỗi tỉnh đều có những đặc thù và dựa vào tình hình thực tế các địa phương đều có cách làm riêng, hiệu quả. Do đó, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị các địa phương cần nêu ra trong ngày đại hội, đồng thời có kế hoạch nhân rộng các mô hình trong tương lai.

Nhận định hầu hết báo cáo chính trị của các địa phương còn khá dài, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, báo cáo chính trị cần cô đọng lại. Trong đó làm nổi bật những mô hình, những hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, cần nói rõ những hạn chế để tìm phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.  “Cần nhấn vào những chương trình hành động của địa phương để tạo sẽ có bản sắc riêng của địa phương mình”- Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gợi ý.

Về công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài lưu ý các tỉnh cần rà soát  phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa cho đại hội; công tác thi đua cũng cần được đề cao, hoàn thành các công trình, mô hình, sản phẩm cụ thể nhằm chào mừng đại hội. Mặt trận các tỉnh cần tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện chương trình đại hội của mình.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành các địa phương trên cần tạo điều kiện phù hợp để đại hội Mặt trận diễn ra thành công tốt đẹp. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất