Mặt trận huyện Sơn Tịnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Kim Cúc – Đức Văn

Sáng ngày 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh phối hợp với các hội đoàn thể huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Tham gia hội nghị có hơn 420 đại biểu là đại diện các hội đoàn thể ở xã, thôn, công chức văn hóa xã hội ở 11 xã.

Mặt trận huyện Sơn Tịnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc BHXH huyện triển khai nội dung của Luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và các chính sách mới về BHXH, BHYT.

Trong đó, thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH, từ năm 2019 lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 157/2018/ NĐ-CP.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,39 triệu đồng/tháng trước đây. Do đó, hàng loạt khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng lên tương ứng như: Trợ cấp thai sản, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất.

Về bảo hiểm y tế, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng, mà không in, đổi thẻ đồng loạt cho các chủ thẻ nếu không có thay đổi mới về mã quyền lợi hoặc đơn vị sử dụng lao động.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thẻ BHYT, từ năm 2019, hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, không cần đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây.

Ngoài ra, trên thẻ mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày nào, bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào. Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Việc cấp thẻ BHYT chỉ thực hiện với các trường hợp như: mất, hỏng, có thay đổi thông tin quản lý in trên thẻ (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại đối tượng, mã hưởng, thay đổi nơi khám chữa bệnh, thời gian đủ 5 năm liên tục).

Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT là một hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT, để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018.

Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Triển khai hướng dẫn số 95 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019 – 2020.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Cán bộ Mặt trận trên địa bàn Thủ đô đã không quản ngại vất vả, kiên trì vận động, kết nối người dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin nóng

Xem nhiều nhất