Mặt trận là Dân

Lắng nghe nhân dân nói là một yêu cầu chính đáng của nhân dân mà Mặt trận phải làm, và có cách làm thực tế để Nhân dân được lắng nghe, được thấu hiểu. Mà muốn như thế, nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là gần dân, sát dân, trọng dân. Mặt trận là Dân, Dân là Mặt trận. Trong suốt những năm qua, trải qua các nhiệm kỳ Đại hội, Mặt trận đã có những bước tiến trên con đường đại diện cho Nhân dân để phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội.

Trong những ngày diễn ra Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi nhận thấy một nỗi trăn trở trong không ít tâm tư đại biểu, nhất là những cán bộ Mặt trận trực tiếp ở cơ sở, là làm thế nào để thực hiện được đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Để tập hợp được sức mạnh nhân dân, để vận động được nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, để nhân dân tham gia giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thì trước hết phải tạo được niềm tin với nhân dân.

Tinh thần này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh: Mặt trận ngày càng hướng mạnh về cơ sở, theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, theo Thủ tướng, là việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội…để Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Ở Đại hội, một lần nữa yêu cầu về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại được đặt ra bức thiết. Trong đó giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận chính là hoạt động gắn bó với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Tuy nhiên, đó là việc rất khó. Đó là nỗi trăn trở của nhiều cán bộ Mặt trận qua nhiều thế hệ. Còn nhớ có những lãnh đạo Mặt trận ở địa phương đã luôn tâm niệm: Làm Mặt trận suy cho cùng là làm cho ra vị thế Mặt trận, mà vị thế ấy được đánh giá bằng thước đo lòng dân. Còn nhớ, nhiều cán bộ lão thành gửi gắm ở vai trò Mặt trận: Giám sát, phản biện là việc khó, phản biện là làm sao lắng nghe được ý kiến của nhân dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Ở Đại hội lần này, nhiều đại biểu chúng tôi đã gặp ghi nhận hoạt động phản biện của Mặt trận càng ngày càng tiến bộ hơn, nhưng so với yêu cầu thì còn phải phấn đấu nhiều, để thực sự gắn bó với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Bên hành lang Đại hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, đặc biệt quan tâm tới bài học phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong dân. “Chỉ có dân chủ mới tạo được đồng thuận, chỉ có đồng thuận mới có được hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân”.

Cũng bên hành lang Đại hội, chúng tôi nghe được tâm tư: Thấu hiểu lòng dân là việc nói dễ nhưng làm không dễ. Chúng ta luôn nói đến lòng dân nhưng thực sự đã làm được cho dân những việc gì? Cho nên, trong tâm nguyện của những người làm công tác Mặt trận, từ những yêu cầu đặt ra của mỗi kỳ Đại hội là làm việc gì cụ thể để thực hiện trách nhiệm đại diện và bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Yêu cầu nói tiếng nói của nhân dân không còn là một đòi hỏi tự đặt ra một cách chủ quan của Mặt trận mà là yêu cầu khách quan của tình hình mới hiện nay.

Có rất nhiều cách để lắng nghe nhân dân bởi vì nếu chỉ dựa vào lực lượng cán bộ Mặt trận chuyên trách thì không thể phản ánh hết tiếng nói của các tầng lớp nhân dân. Thông qua cơ chế đại diện cho nhân dân của Hội đồng tư vấn, của các tổ chức thành viên, của các cá nhân tiêu biểu, Mặt trận sẽ nói được tiếng nói của nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì làm đến cùng là trách nhiệm nặng nề của những người làm công tác Mặt trận.

Lắng nghe nhân dân nói là một yêu cầu chính đáng của nhân dân mà Mặt trận phải làm, và có cách làm thực tế để nhân dân được lắng nghe, được thấu hiểu.

Để làm được Mặt trận phải đổi mới chính mình, đổi mới phương thức, năng động và sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, thâm nhập gần gũi, thiết thực vào cuộc sống nhân dân thể hiện vai trò đại diện cho nhân dân và có đóng góp tích cực, hiệu quả cho Đảng, Nhà nước. Mà nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là gần dân, sát dân, trọng dân.

Mặt trận là Dân, Dân là Mặt trận. Trong suốt những năm qua, trải qua các nhiệm kỳ Đại hội, Mặt trận đã có những bước tiến trên con đường đại diện cho Nhân dân để phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất