Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Trung Hiếu

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định: “MTTQ và các tổ chức thành viên cần kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân, phòng ngừa không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở”.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong các ngày 9-10/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Tham dự đại hội có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng 255 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

Hoạt động thực chất, hiệu quả

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa cá hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Công tác tuyên truyền vận động, phản ánh tình hình nhân dân có nhiều đổi mới, trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc phát sinh ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo huy động được tiềm năng, tinh thần tự nguyện của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, hàng vạn ngày công và hàng trăm tỷ đồng góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ giúp đỡ người nghèo đã vận động được gần 250 tỷ đồng xây dựng trên 1.500 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo,hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,1%.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét hơn 2.700 văn bản, thành lập hơn 1.000 đoàn giám sát trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức gần 70 cuộc giám sát; phối hợp cùng HĐND cùng cấp, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ngành liên quan tổ chức hơn 3.250 cuộc giám sát về những vấn đề bức xúc tại các địa phương.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, hướng tới hoạt động của Mặt trận đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng những thành tích vừa qua của tổ chức Mặt trận, biểu dương các thành viên là tổ chức, cá nhân tiêu biểu và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy với công việc, góp phần làm nên những thành tựu chung của tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước.

Thống nhất cao với những nội dung được nêu trong báo cáo chính trị trình tại đại hội và các ý kiến tham luận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc cần phát huy trò liên minh chính trị, chủ trì phối hợp và thống nhất hành động, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của cả vùng và cả nước.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân - 2

Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; Thực hiện có hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và chương trình, đề án của tỉnh; Tiếp tục ở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín tham gia công tác Mặt trận.

“MTTQ và các tổ chức thành viên cần kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý, giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân, phòng ngừa không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, với vai trò là cơ sở của chính quyền nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tập hợp ý kiến nhân dân, tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhân dân.

Trân trọng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ tốt mới có phong trào tốt”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Mặt trận các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận, công tác vận động quần chúng. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, ban tư vấn; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 69 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân - 3

Ra mắt Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân - 5

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân - 6

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Từ những ngôi nhà Đại đoàn kết đến nhà tránh lũ và sinh hoạt cộng đồng vững chãi được bàn giao đã giúp người nghèo ở tỉnh Quảng Bình an tâm trong mùa mưa, bão đang ...

Xem nhiều nhất