Mặt trận tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình người Khùa bị cháy nhà

Ngày 24/8, ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đến hỗ trợ gia đình bà Hồ Thị Kiêng, ở bản Pa Choong, xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) số tiền 40 triệu đồng để gia đình