Mặt trận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

Trung Hiếu Ảnh: Kỳ Anh

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Mặt trận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan; ông Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.  

Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 7 - 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Mặt trận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) - 1

Mặt trận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) - 2

Các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, các đảng viên trong cơ quan nghiên cứu, nắm vững các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời tin tưởng, các đảng viên trong Đảng bộ tiếp thu tốt các nội dung được quán triệt, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ, các ban, đơn vị; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mặt trận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) - 3

Quang cảnh Hội nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đổi lá chuối lấy gói xôi

Đổi lá chuối lấy gói xôi

Thông qua mô hình “Đổi lá lấy xôi” ngoài việc giúp các em nhỏ có những bữa ăn sáng trước khi đến lớp, còn nâng cao ý thức cho học sinh về việc sử dụng các vật dụng ...

Xem nhiều nhất