Mặt trận và UBND tỉnh Quảng Bình ký kết quy chế phối hợp

Xuân Thi

Thông qua hoạt động phối hợp, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình nắm rõ hơn những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021.

Chiều ngày 23/3, tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế và các chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức 334 điểm tiếp xúc cử tri với gần 30.500 cư tri tham dự. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục luật định.

Giai đoạn 2017-2021, công tác phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tập trung vào những nội dung trọng tâm: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tổ chức tiếp xúc cử tri, tham gia phản biện xã hội và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; phối hợp trong hoạt động giám sát, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, hoạt động đối ngoại nhân dân; giải quyết khiếu nại, trả lời kiến nghị của MTTQ tỉnh, phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kinh phí hoạt động, chế độ làm việc liên tịch giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Đặc biệt, ngoài quy chế phối hợp công tác, hai cơ quan cũng đã ký kết  chương trình phối hợp “Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020” và “vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2016-2021”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất