: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:21:00 31/10/2015

89% Ban Công tác Mặt trận phát huy hiệu quả cao trong hoạt động tại khu dân cư

Tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp trên địa bàn, giai đoạn 2012- 2015 vừa được Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/10, đại diện Ủy ban MTTQ TP cho biết, đến nay, toàn thành phố đã có 1774/1992, chiếm 89%, Ban Công tác Mặt trận có xây dựng quy chế và ổn định nề nếp, sinh hoạt, từng bước phát huy được hiệu quả trong hoạt động tại khu dân cư.

Những kết quả đạt được trên đã phát huy được vai trò tích cực của thành viên Ban Công tác Mặt trận trong công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quyết định của chính quyền, phường/xã/thị trấn, chương trình của Ủy ban MTTQ phường/xã/thị trấn. Thông qua các buổi sinh hoạt khu phố/ấp tổ dân phố, chi đoàn, chi hội, tổ hội… bằng phương thức tuyên truyền, các thành viên Ban công tác Mặt trận đã thực hiện tốt việc vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương.  

 Quốc Định