: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:40:00 13/05/2018

Bắc Kạn chú trọng sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị

Thông tin từ Sở NT và PTNT tỉnh Bắc Kạn: Đến năm 2020 trên toàn tỉnh sẽ có 10 mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị, 25ha rau sản cuất áp dụng công nghệ cao, 500ha rau, 1.000ha cây cam, quýt, 200ha hồng không hạt 100ha cây mơ vàng, 300ha chè, 200ha cây trồng khác sản xuất đạt tiêu chuẩn ngành, 500 gia trại, 20 trang trại chăn nuôi và 7.000ha rừng kinh doanh cây gỗ lớn và cây đa mục đích…

Kết quả thực hiện năm 2017, tỷ trọng cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp chiếm 34,2%; tốc độ phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,1% so với năm 2016. Về chỉ tiêu 10 hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, đến thời điểm hiện nay chưa có hợp tác xã nào đạt.

Hiện trên địa bàn có 100 hợp tác xã nông nghiệp trong đó có 19 hợp tác xã chăn nuôi, 9 hợp tác xã trồng trọt, 72 hợp tác xã dịch vụ tổng hợp. Tuy nhiên số hợp tác xã hoạt động khá, thu nhập đạt hiệu quả chiếm tỉ lệ thấp.

Bên cạnh đó,  chỉ tiêu 500 gia trại và 20 trang trại chăn nuôi, toàn tỉnh thực hiện được 2 trang trại đạt 10%, tổng số gia trại là 1.095 đạt 219%. Chỉ tiêu 7.000ha rừng kinh doanh cây gỗ lớn và cây đa mục đích đạt 3.096ha…

V.H.