Bắc Ninh: Hơn 120 dự án, ý tưởng thanh niên khởi nghiệp

 

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế.

Đến nay, nguồn vốn thuộc quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm cho đoàn viên đạt hơn 3 tỷ đồng; nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên là 40 tỷ đồng; tổng dư nợ vốn ủy thác toàn tỉnh do Đoàn Thanh niên quản lý là 113 tỷ đồng, góp phần thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM giai đoạn 2016-2020. Để giúp thanh niên phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội, hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích rủi ro trên con đường lập nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế tại địa phương, Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp”, tới nay, đã có hơn 120 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, trong đó có 32 dự án, ý tưởng được nhận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên với tổng số tiền 23,450 tỷ đồng, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động.

Tường Anh

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất