: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:10:00 19/08/2015

Cao Bằng: Hỗ trợ xây dựng 379 nhà Đại đoàn kết

Theo Ủy ban MTTTQ tỉnh, từ đầu năm đến nay, MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 379 nhà Đại đoàn kết, trị giá 7,58 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ 480 triệu đồng làm 24 nhà Đại đoàn kết cho nhân dân các huyện nghèo, cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến đầu tháng 8, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân xây dựng, làm mới gần 10 km đường bê tông, 3 km kênh mương, tu sửa trên 20 km đường liên xóm, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập 16,2 triệu đồng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 23,8 triệu đồng…    

Kim Liên