: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:37:32 19/07/2019

Chủ tịch Hội LHPN giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, 117 vị Uỷ viên đã hiệp thương cử bà Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch Hội LHPN giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn.

Trong hai ngày 18, 19/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự đại hội có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang... và 302 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Báo cáo chính trị do ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa, trình bày tại đại hội đã khẳng định: Nhiệm kỳ 2014 - 2019, thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, khơi dậy và phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh kết quả tích cực, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là nội dung và phương thức hoạt động có đổi mới, nhưng chưa đồng đều ở các địa phương trong tỉnh. Công tác bố trí, tạo nguồn, phối hợp luân chuyển cán bộ Mặt trận còn nhiều bất cập, thiếu cơ chế chính sách thu hút cán bộ có năng lực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện chưa đồng bộ và rộng khắp...

Chủ tịch Hội LHPN giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa - 1

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh Thanh Hóa, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp cũng như các tổ chức thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát phong trào, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động do Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 của MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề ra, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và cả nước.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị: Từng vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải là những hạt nhân tích cực trong việc phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa độc đáo của xứ Thanh trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, ông Ngô Sách Thực cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã nhìn thẳng sự thật, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ vừa qua…

Cũng tại đại hội, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cơ bản thống nhất với phương hướng chung, phương châm đại hội: "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả", 12 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đặt ra.

Ông Trịnh Văn Chiến đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước bằng những cách làm phù hợp, theo hướng lựa chọn những nội dung, những phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về chất, thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Chủ tịch Hội LHPN giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa - 2

Chủ tịch Hội LHPN giữ chức Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hóa - 3

Các đại biểu tham dự Đại hội.

MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tạo nên sức mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức thành viên phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai chương trình giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và hoạt động giám sát theo chuyên đề. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức MTTQ các cấp và các đoàn thể vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử 117 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, 117 vị Uỷ viên đã hiệp thương cử bà Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 11 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Báo Đại Đoàn Kết trân trọng chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã được đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá khoá XIV hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguyễn Chung