Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Ảnh: Quang Vinh

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 24/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt... và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới hiện nay.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt... và gia đình Đại tướng Võ Nguyễn Giáp luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương về ý chí và đạo đức, có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay; luôn ủng hộ MTTQ Việt Nam thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam - 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An mong rằng, trong thời gian tới MTTQ Việt Nam tiếp tục có những bước đột phá trong việc gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là người luôn trăn trở với công tác Mặt trận, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, khẳng định, thời gian qua công tác Mặt trận đã có nhiều đổi mới với nhiều hoạt động thiết thực trong giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng và thu hút được sự quan tâm của nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam - 2

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết  nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

Để công tác Mặt trận có những thành công trong thời gian tới, nguyên Chủ tịch Phạm Thế Duyệt cho rằng, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân để hướng tới mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trân trọng những đóng góp to lớn của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, chính quyền ngày càng quan tâm sâu sát, tăng cường chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Mặt trận.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam - 3

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền ngày càng chặt chẽ; nội dung, phương thức phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên ngày càng cụ thể hơn. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường tổng kết rút kinh nghiệm, chú trọng đổi mới sáng tạo trong công tác. Các chương trình hành động của Mặt trận ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội.

Để hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã tin tưởng, giao phó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, mỗi người cán bộ Mặt trận sẽ luôn luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt, quyết làm để đưa công tác Mặt trận đi đến thắng lợi.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục là những người hun đúc ngọn lửa của tinh thần đại đoàn kết, luôn quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến đối với hoạt động của của Mặt trận để MTTQ Việt Nam làm tròn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Vũ

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt

Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt

Sau gần 11 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tin nóng

Xem nhiều nhất