: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 14/09/2019

Đa dạng các kênh thông tin để định hướng dư luận

Phát huy tối đa vai trò công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, Mặt trận các cấp nhanh chóng đa dạng các kênh thông tin, thiết lập, quản lý, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội, qua đó tập trung tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận xã hội. Đó là những điểm mới của MTTQ tỉnh Nghệ An triển khai trong nhiệm kỳ này.

Đa dạng các kênh thông tin để định hướng dư luận

Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết ở Nghệ An.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp tại Nghệ An tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động. Nhờ vậy, Mặt trận các cấp tại Nghệ An đã tổ chức 543 cuộc đối thoại tại cấp xã và khối, xóm, bản và 29 cuộc đối thoại tại cấp huyện, với 50.696 lượt người tham gia, 5.439 người phát biểu, 8.682 ý kiến đối thoại. Các ý kiến đối thoại tập trung chủ yếu vào các vấn đề như xử lý đất đai và giải phóng mặt bằng chiếm 30,76%, kinh tế chiếm 19,4%, chế độ chính sách chiếm 11,3%, cải cách hành chính chiếm 3,3%. 

Ở cấp huyện và cơ sở cũng đã tổ chức hơn 320 cuộc giám sát, 355 cuộc góp ý phản biện xã hội. Đặc biệt, đã phối hợp hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã tổ chức giám sát 2.450 vụ việc, kiến nghị 357 vụ việc. Công tác vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo và hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy được tinh thần tự giác, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Chương trình “Tết vì người nghèo - Kỷ Hợi 2019” đã kêu gọi ủng hộ với số tiền trên 73 tỷ đồng, tặng quà cho 51.948 hộ nghèo (đạt 100%), 49.847 hộ cận nghèo và gia đình chính sách; vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 3 cấp 6 tháng đầu năm đạt 13,7 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo xây mới và sửa chữa 310 nhà Đại đoàn kết, ngoài ra còn hỗ trợ 392 hộ nghèo khám chữa bệnh, 794 học sinh nghèo học tập, 357 hộ nghèo phương tiện phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An - cho rằng, các cuộc vận động còn diễn ra chung chung, các phong trào chưa bám sát kết quả vận động, chưa tập hợp được các nhóm từ thiện, thiện nguyện, chưa kết nối tập hợp thành lực lượng đông đảo của Mặt trận cũng như trách nhiệm của Mặt trận trong việc nhân rộng các mô hình hay, điển hình tốt còn hạn chế. Trong giám sát và phản biện xã hội, được xem là lĩnh vực “chiều sâu” của công tác Mặt trận, nhưng chưa phát huy hết “chất xám” của các vị ủy viên ủy ban, các chuyên gia trên mọi lĩnh vực…

Để khắc phục những hạn chế đó, thời gian tới MTTQ tỉnh Nghệ An đã đề ra 26 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận…

Bà Võ Thị Minh Sinh cho rằng để nâng cao chất lượng công tác Mặt trận thời gian tới, yêu cầu Mặt trận các cấp đa dạng hóa các kênh thông tin; thiết lập, quản lý, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội như Facebook của Mặt trận, qua đó tập trung tuyên truyền, đặc biệt xây dựng quy chế hoạt động trên các trang mạng xã hội, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận xã hội.

Sau khi có chỉ đạo của MTTQ tỉnh, trong thời gian qua, tất cả hệ thống Mặt trận cấp huyện đã thiết lập trang Facebook của mình. Thông qua những trang tin này những hoạt động Mặt trận đã được truyền tải một cách tối đa. Chính những “kênh thông tin 4.0” này đã góp phần giúp người dân gần hơn với Mặt trận.

Điền Bắc