: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:02:00 06/09/2017

Dấu son đặc biệt trong quan hệ thanh niên Việt Nam - Lào

Ngày 6/9, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã hội đàm với Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong.

500 thanh niên Việt Nam và Lào tham dự lễ khai mạc.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 – 2017, thảo luận phương hướng phối hợp giữa tổ chức Đoàn hai nước trong thời gian tới.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Cùng với mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước, trong giai đoạn 2012 - 2017, nội dung hợp tác hữu nghị giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã được triển khai thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực. Thời gian qua, hoạt động phối hợp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai tổ chức đoàn thanh niên Việt Nam -  Lào đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực: Giao lưu thanh thiếu nhi, trao đổi kinh nghiệm, chung sức phát triển kinh tế.

Chia sẻ về định hướng lớn của công tác đoàn trong 5 năm tới (2017 - 2022), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định phối hợp với Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào để tăng cường giao lưu thanh niên hai nước cũng là một trong những nội dung quan trọng. Nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2022 mà đại diện Trung ương đoàn hai nước đã ký sẽ là định hướng quan trọng thúc đẩy quan hệ thanh niên hai nước Việt Nam - Lào, đáp ứng mong đợi của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân ở hai nước.

Ký thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức đoàn thanh niên Việt Nam và Lào, giai đoạn 2017 - 2022.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào Sonethanou Thammavong cũng khẳng định quan hệ giữa thanh niên hai nước Việt - Lào là mối quan hệ của “tình hữu nghị trong sáng”. Theo đó, thanh niên hai nước cùng có trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ này tiếp tục phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào Sonethanou Thammavong, ở Lào có rất nhiều địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng. Cũng như ở miền Bắc Việt Nam, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong từng hoạt động cách mạng. Theo đó, Trung ương Đoàn hai nước có thể đề xuất xây dựng bảo tàng, nhà truyền thống và coi đây là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ ngoại giao đặc biệt của Lào - Việt Nam, do các thế hệ cách mạng tiền bối đặt nền móng gây dựng.

Cùng ngày, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào Sonethanou Thammavong đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Đoàn hai nước giai đoạn 2017 - 2022.

Nhã Phương