: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 04/07/2019

Đoàn kết xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh

Là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 5 năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng ở hầu hết các lĩnh vực. Trong những thành công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, PV báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Nghĩa - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn kết xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu  ngày càng giàu đẹp, văn minh

Ông Bùi Thanh Nghĩa tặng quà cho các hộ nghèo nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

PV: Ông có thể cho biết tình hình chung của tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

Ông Bùi Thanh Nghĩa: Tiếp nối truyền thống và phát huy những thế mạnh của tỉnh, trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền phát huy thế mạnh, những điều kiện tự nhiên, kinh tế - văn hóa - xã hội thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh, cụ thể như: Tốc độ tăng GRDP bình quân tăng 7,2%; hàng năm, bình quân giải quyết việc làm cho 40.000 lao động, trong đó có 12.000 việc làm tăng thêm; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 3,03% (tính đến cuối năm 2018); văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ V. Kết quả công tác Mặt trận đạt được trong 5 năm qua đều vượt so với chỉ tiêu đề ra, đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, công tác đối ngoại được tăng cường.

Trong những thành tựu trên, vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh được thể hiện thông qua những kết quả cụ thể nào, thưa ông?

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tổ chức triển khai sâu rộng và không ngừng được đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng. Thông qua Cuộc vận động, đã xây dựng được 143 mô hình tập trung vào 5 nội dung của Cuộc vận động.

Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 48 mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu; quần chúng nhân dân đã phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra tự thú; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hoá hơn 1 ngàn người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng dân cư; cung cấp gần 4.400 tin có giá trị cho cơ quan chức năng, góp phần hạn chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2/8 huyện, thị xã, thành phố đạt danh hiệu văn hoá; 43/82 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hoá; 543/565 thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá; 232.861/258.212 hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hoá; 2.529/2.919 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đăng ký đã đạt danh hiệu văn hoá. Toàn tỉnh đã có 27/45 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Bà Rịa đã được Chính phủ ban hành quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, được nhân dân đồng tình thực hiện.

Đến nay, 100% MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cấp xã đã bố trí Phòng Tiếp công dân và xây dựng nội quy, lịch trực tiếp công dân, nhận đơn thư của nhân dân và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, trong 5 năm qua đã tổ chức hòa giải 1.324 vụ việc, trong đó, hòa giải thành 923 vụ và chuyển cơ quan chức năng 151 vụ.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện với phương châm “vững chắc - linh hoạt” theo hướng chọn lĩnh vực, vấn đề vừa có ý nghĩa xã hội cao, phù hợp với năng lực của hệ thống, cũng như được nhân dân quan tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, thống nhất hành động chung về giám sát, phản biện giữa các thành viên là các tổ chức chính trị - xã hội, thành lập 31 Đoàn giám sát chuyên đề, trong đó giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Giám sát về các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; giám sát việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; chủ trì và phối hợp tổ chức giám sát “Việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan”...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội “Đề án thành lập Trung tâm nghề cá” tại Gò Găng, xã Long Sơn. Qua hội nghị, các ý kiến đã được UBND tỉnh tiếp thu, như: Việc xử lý môi trường khi Trung tâm nghề cá đưa vào hoạt động nếu không được tốt sẽ ảnh hưởng đến môi trường; việc xử lý lượng nước thải trong các khu thu mua, chế biến hải sản; hệ thống xử lý khí thải phát sinh; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, đầu tư mới thiết bị công nghệ hiện đại trong khu chế biến hải sản để giảm thiểu ô nhiễm môi trường...

Được đánh giá là đơn vị triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, ông có thể -điểm qua những kết quả cơ bản trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Trong 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động trên 81 tỷ đồng, xây mới 1.092 căn và sửa chữa 738 căn nhà Đại đoàn kết, xây mới 110 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc nghèo; tặng trên 275 ngàn suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, cơ nhỡ tại các cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết, Trung Thu…

Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, các tổ chức tôn giáo đã xây mới và sửa chữa 290 căn nhà Đại đoàn kết, tặng 65.000 suất quà cho người nghèo với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng; các tổ chức Phật giáo vận động 362,2 tỷ đồng để thực hiện công tác từ thiện, cứu trợ thiên tai, chia sẻ khó khăn với người nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin...; các cơ sở Công giáo đã vận động giáo dân đóng góp 23,4 tỷ đồng cho công tác khuyến học, 46,6 tỷ đồng cho công tác chăm sóc người nghèo, khuyết tật, yếu thế. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị biểu dương và cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội (giai đoạn 2019-2020), đến nay các doanh nghiệp đã đặng ký ủng hộ hơn 138 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay, góp sức cùng nhau xây dựng Quỹ “Vì biển, đảo quê hương” được hơn 18 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng chấp pháp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng công trình Nhà Đại đoàn kết các dân tộc trên quần đảo Trường Sa…

Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” tỉnh đã vận động được 7,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 146 căn, sửa chữa 225 căn nhà tình nghĩa trị giá 3,9 tỷ đồng, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách với trên 14 ngàn suất trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Các đợt vận động cứu trợ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, đóng góp được hơn 30 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng ở địa bàn dân cư, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thông qua các phong trào xây dựng gia đình học tập; cộng đồng học tập; ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó hiếu học, học giỏi, học sinh có nguy cơ bỏ học với số tiền trên 19 tỷ đồng.

Phương hướng, mục tiêu hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào để phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được?

- Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, Mặt trận các cấp tiếp tục xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết trong nhân dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, phù hợp với từng đối tượng. Mở rộng và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển, ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Trân trọng cảm ơn ông!

Một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới của MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 100% các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động; 100% Ủy ban MTTQ huyện, thị xã, thành phố vững mạnh; 95% trở lên Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn vững mạnh; 100% Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện ít nhất từ 2 nội dung/1 năm về giám sát, 1 nội dung/1 năm về phản biện xã hội; 100% thành viên Ban Thanh tra nhân dân, 100% Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 100% Ban Công tác Mặt trận tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Quốc Định (thực hiện)